Rubriky
Novinky Regenerace

Dechová cvičení

Cvičení pro aktivní odpočinek – dechová cvičení

Seminární práce – trenér licence B

Autor:
Vlastimil Mika, Jindřichův Hradec

Obsah

1.   Úvod k relaxačním cvičení……………………………………….……3
2.   Autogenní trénink………………………………………………………3
3.   Relaxační trénink dle Jacobsona……………………………………..3
4.   Relaxace zaměřená na dech……………………………………….…4
5.   Bioenergetické relaxační cvičení……………………………………..5
6.   Detailní relaxace – Jóga……………………………………………….5
7.   Protistresová dechová cvičení…………………………………………6
8.   Následný stav relaxace po skončení cvičení………………………..7
9.   Úvod k dechovým cvičením k rozvoji ki………………………………7
10. Koncept ki……………………………………………………………….7
11. Koncept tenčidžin………………………………………………………8
12. Základní trénink toku ki………………………………………………..9
12. I.   Definování základního energetického centra (břicho)……..9
12. II.  Základní tok ki v sedě……………………………………..…10
12. III. Základní trénink toku ki v heikó dači……………………….11
12. IV. Pokročilejší trénink toku ki – vnitřní Sančin……………….17
13. Závěr…………………………………………………………………..23
14. Literatura………………………………………………………………24

1. Úvod k relaxačním cvičením

Dechová cvičení jsou především spojována s relaxací. Schopnost relaxovat se rozvíjí na stejných či velmi podobných výchozích principech: využití představivosti (imaginace), jež hraje v nácviku relaxace velmi důležitou roli, spojení nácviku relaxace s pohybovou aktivitou, jež tomuto nácviku výrazně napomáhá, a založení nácviku na správném předpokladu, že relaxace tělesná umožňuje vzhledem k propojení tělesné a duševní složky člověka poměrně snadné navození relaxace duševní.

Důležité je též postavit nácvik relaxace na schopnosti diferencovat zcela jednoznačně mezi stavy napětí a uvolnění, přičemž zvláště u dětí je třeba tuto schopnost diferenciace založit a dále pěstovat nikoli na významech slov, ale na vlastním aktuálním prožitku obou těchto stavů.

V současnosti jsou využívané následující metody k dosažení relaxovaného stavu:

Celá seminární práce ke stažení zde: Mika_seminarni_prace_licence_B

Seminární práce se řídí autorským práve. V případě jakéhokoliv použití kontaktujte autora práce.

Napsat komentář