Rubriky
Novinky Strečink

Funkční strečink v karate

Funkční strečink v karate

Seminární práce – trenér licence B

Autor:
Marek Šír, Karlovy Vary

Úvod
1 Teoretická východiska strečinku v karate
1.1 Definování cílů protahovacích cvičení
1.2 Intenzita protahování
1.3 Které svalové skupiny je třeba protahovat
1.4 Druhy protahovacích cvičení
2 Praktická část
2.1 Postup zařazování protahovacích cvičení
2.2 Strečink pro techniky rukama
2.3 Strečink pro techniky nohama
Závěr
Seznam použité literatury

Úvod

Maximálně uvolněný a „roztažený“ člověk byl vždy charakteristickým představitelem typického karatisty, jak jej vnímala zejména laická veřejnost a prakticky každý cvičenec se někdy setkal s výroky typu: „Ty děláš karate? Uděláš provaz a rozštěp?“ Toto je dobrý příklad nesprávného chápání smyslu roztahování, nebo také strečinku, který se však běžně aplikuje v mnohých dojo dodnes. Provedení provazu či rozštěpu samo o sobě nepřináší požadovaný výsledek ve vztahu ke cvičení karate, které má specifické požadavky na maximální rozsah pohybového aparátu při provádění pohybů typických pouze pro karate. Také proto jsem tuto seminární práci nazval „funkční strečink v karate“. Má obrátit pozornost k provádění strečinku tak, aby byl účelný (funkční), šetřil zdraví a dosažené výsledky byly odpovídající vynaloženému úsilí. Velkou část myšlenek použitou v praktické části této práce jsem převzal od pana Petra Pospíšila, který je dlouholetým baletním mistrem a po zhlédnutí tréninku karate nám nabídl drahocenné rady. Za to mu patří velký dík. Z jeho zkušeností je však možno předat v této práci jen malou část.

Celá seminární práce ke stažení zde: licence-B-Sir

Seminární práce se řídí autorským práve. V případě jakéhokoliv použití kontaktujte autora práce

Napsat komentář