Kouč na prahu millenia

Kouč na prahu millenia

Tento dokument popisuje důležitou roli kouče v novém milleniu. Role trenéra vyžaduje hlubokou znalost umění jako důkladnou znalost učení. Kompletní chápání pravidel a jasné a přesné komunikace jsou také potřeba pro změnu tréninku. Tato práce byla vypracována p. Antoniem Olivou, p. Fernandem Torresem a p. Jesusem Navarrem zakládajícími členy CICAC výzkumné skupiny Madrid Španělsko.

Kouč

Mluvíme o kouči, kterého někdy bereme jako nadpřirozenou bytost, jako někoho, kdo je schopen řešit všechny problémy a všechny druhy situací se zárukou. Nesmíme zapomenout jeho lidskost, nebo zranitelnost a citlivost někoho, kdo je stejný jako ostatní lidé s vlastními problémy a vývojem. Kouč by měl zapomenout na sebe a bez ztráty vlastní osobnosti znát pocity lidí, které trénuje. Toto je těžký úkol pro někoho, kdo denně žije ve vlastních problémech..

Vývoj kouče vyplývá z vývoje trénování, to znamená, že se vyvíjí s těmi, které trénuje. To je to, proč je tak důležité pro kouče vědět jak si vybudovat vlastní Společnost, protože bez společnosti nemůže vytvářet správné podmínky pro ty, které trénuje. Toto nás naučil postup kouče v novém miléniu a toto bychom měli o kouči pochopit. Kořeny jsou v něm samém a jsou výchozím bodem k zapadnutí mezi ostatní. Pokud bude mít jasno v tom, kde je výchozí bod je a jakou cestou se vydá, bude pro něj jednodušší objevit, že proces učení (a to i sama sebe) nikdy nekončí. Tento závěr mu dovoluje pochopit ostatní a brát ostatní jako sobě rovnému.

Kouč je tedy nejdůležitější prostředníkem mezi zájmy závodníka a Federací. V mnoha případech hájí zájmy obou skupin. Kouč by měl být vzorným příkladem, protože bude muset dělat mnoho těžkých rozhodnutí a poslouchat mnoho drsných připomínek.

Přesto, bychom měli vzít v úvahu koučovu osobnost, která je mnohokrát opomíjena a řazena jako podřadná. To co může dát druhým se počítá, ne situace, kterými prochází, nebo situace které ho ohrazují. Kouč je člověk z masa a kostí, stejně jako každý jiný. Musí chápat, ale nikdy nemůže očekávat pochopení. Musí odložit své problémy stranou a brát věci jak jsou. Toto je koučovo hlavní poslání. Musí být přesvědčen že cesta, kterou se vydal je naprosto správná v plnění úkolu, který mu byl svěřen, protože pokud by o tom nebyl přesvědčen, nepochopil by nikdy žádného sportovce, žádného člena Federace a nebo dokonce sebe.

V tomto třetím miléniu je kouč jako každý jiný, osoba s posláním jako kdokoli jiný, idealistický jako každý jiný, s tím rozdílem, že nemá žádné zájmy proti sobě, ale zájmy vedoucí skrz sebe.

Role Kouče

1. Usměrňuje a řídí trend
– zplnomocňuje ctnosti
– poznává a předchází nedostatkům
– balancuje tzv. SMP Faktor

2. Zařídí situace, která všem pomohou poznat „kdo je kdo“
Navrhuje boj jako cestu směrem k „našemu vlastnímu vrcholu“
Následuje vlastní cestu opouštějící „volnou cestu k ostatním“

3. Má Obratnost, Znalost a Lidskost, aby byl na správném místě kdykoli a kdekoli. To znamená:
– Kdy být zticha
– Kdy mluvit
– Kdy být světlem a kdy stínem
– Kdy se objevit, nebo zmizet

4. Má dostatek znalostí, stejně jako být v kondici vztahující se k jeho okolí a mít hlubokou konverzaci s kýmkoli, koho mu život postaví do cesty.

5. Zplnomocňuje zkušenosti a osobní cenu každého vyhýbajíc se nepříjemnému a ponižujícímu.

6. Dostává se do podstatného a důvěrného bytí sama sebe a ostatních přirozeně bez dramatik. Chápe, káže a praktikuje Jednoduchost, Pochopení a Důvěru jako základy přirozené pohody.

7. Zná Umění a ví, jak ho Učit

8. Učí se skrz Učení

9. Respektuje, Toleruje a nadšeně Odpouští

10. Miluje

PRAVIDLA

Mluvili jsme o důležitosti kouče, ale je také důležitá adaptace kouče na prostředí, stejně tak i na závodníka. Tato adaptace bude záviset na našem vysvětlení pravidel. Kouč by měl vysvětlit závodníkovi, že mu pravidla dovolují komunikovat v rozhodné řeči v specifickém rámci, který je na soutěži. Proto jsou pravidla abecedou soutěže. Možnost méně či více úspěšné performace bude záviset na chápavosti, adaptaci a aplikaci pravidel na soutěži. Pojďme mluvit o pravidlech z pohledu kouče.

Kouč a pravidla
– Důležitost adaptování se v prostředí
– Prostředkem k adaptaci jsou pravidla

Sportovní úspěchy nebo neúspěchy z důvodů nerespektování pravidel
– Kouč je zodpovědný zda-li se závodník adaptuje v novém prostředí
– Kouč je zodpovědný zda-li závodník respektuje pravidla

Pravidla pro člověka, ne člověk pro pravidla
– Kouč by měl mít hluboké znalosti v rozhodování v individuálním a týmovém základu
– Kouč by měl přednést závodníkovi rozdíly, které existují v rozdílných skupinách rozhodčích
– Osobní a skupinovou interpretaci pravidel ve zmínce o 5ti rozdílných „tatami“
– Přednést závodníkovi rozdíly mezi skupinami rozhodčích, tak, aby závodník mohl „hrát“ podle svých možností, znalostí prostředí a použít toho všeho k uspokojení daných rozhodčích

Ocenění spravedlnosti nad vítězem a poraženým
– Naučit jak respektovat rozhodnutí rozhodčích
– Úspěch nebo prohra závisí na dobré interpretaci pravidel závodníkem nebo skupinou rozhodčích
– Fráze jako „oni mi to ukradli“ by neměly být vyřčeny. Spravedlnost je důležitá. V soutěži nám pravidla dávají nejvyšší prostředky k dosažení nejvyššího stupně v rámci těchto pravidel.

HARMONIE MEZI PRAVIDLY, APLIKACÍ, KOUČEM A TRENÉREM

Soutěž potřebuje účast mnoha elementů, které se konstantně mění. Je důležité aby kouč znal své prostředí ke správnému řízení všech informací, které obdrží. Tedy, vše by mělo být provázeno a kontrolováno koučem. Všechny informace týkající se pravidel, skupiny rozhodčích, závodníků, Federace, prostředí, atd. by měly dávat kouči potřebné znalosti k nalezení svého pravého místa na soutěži. Z této výhodné polohy může předkládat všechny potřebné informace závodníkovi. Koučové, kteří jsou ztraceni v tomto komplexním světě, nemohou koučovat správně, proto je důležité znát svojí správnou pozici. Závodník musí být ve všech případech být sám se sebou a zároveň spolu s koučem tak, že plán který si navrhli na začátku může být splněn se správným výsledkem.

Nejdůležitější úkol kouče je vysvětlit závodníkovi, že Bojové Umění je v hlubokém smyslu Umění Míru. Toto je nelehké, protože pravidla, bojovníci, prostředí, federace, ega, národnosti a limity řečí často pracují v opačném směru.

Ale kouč si je těchto záležitostí vědom a snaží se s nimi splynout pomocí své Společnosti. Kouč ví, že když je ve Společnosti sám se sebou, je ve Společnosti se Všemi, a tak může být dosaženo Harmonie a Míru ve válce a přenesení Míru do Umění Boje.

Měl by pochopit, že jediná důležitá pravda je milovat skrze všechny. Milovat všechny, být Sám sebou.
Měl by pochopit, že jediná důležitá pravda je milovat skrze všechny. Milovat všechny, být Sám sebou.

kouc-oliva_stranka_6.jpg

ZÁKLAD SPRÁVNÉ PRAKTICKÉ APLIKACE PRAVIDEL

1. Postoj
2. Bojovná duše a sportovní etika
3. Ocenění, respekt a podrobení se pravidlům
4. Pochopení Emočního, Tělesného a Mozkového rozhodování
5. Být první v získávání důvěrnosti a respektu panelu rozhodčích
6. Zůstat věrný pracovnímu plánu, když jsou výsledky dobré a změnit ho, když nastane opak
7. Vědět kdy boj žádá úroveň wazari, ippon, nebo supraipponové akce
8. Harmonizovat pravidla (povolené techniky a zakázané akce ) s tzv. „SMP Faktorem“ každého bojovníka. Být stále informován o jakýchkoliv změnách v interpretaci pravidel
9. Vědět jak přijmout vítězství, prohrát dobrotivě
10. Cena Spravedlnosti. Pouze s absolutními znalostmi oponenta, jeho úspěchů a chyb, můžeme jistě rozeznat vše co se děje v boji a toto skvělé zhodnocení skutků je to, co nám v každý moment naznačuje, jakou cestou se vydat.

KOMUNIKACE

V tento moment je 99,9999999999999% lidskosti ve vesmíru v komunikaci. Proč je komunikace tak důležitá?

Možná je to jediná věc, kterou se z jednoho místa dostaneme do druhého, nebo jediná cesta k zachování evoluce a kooperace existence toho, čemu říkáme Láska. Bez milování někoho, zřídka budeme moct rozvinout náš smysl lásky. To je, proč je komunikace založena na systému zpráv. V každé řeči je tento systém jiný. Dostáváme se k univerzální řeči, která pracuje jako univerzální dorozumívací prostředek mezi světy, gesty a možnostmi. Univerzální řeč, která chápe smysl a úrovně vědomí.

Pojďme na to, co chápeme jako komunikaci a vezměme v úvahu to, co se shoduje s atmosférou. Např. psi používají čich, ryby pocity. V boji, jako se to stává i v životě, jsou tu velmi specifické kódy, které jsou přirozené v této oblasti. Přesto jsou tu také systémové kódy a universální interpretace kódů, kterou musíme jako koučové nejen znát, ale i používat a kontrolovat tím situace.

Bojovník nemá dostatek času interpretovat celý tento systém kódů, ale jedná instinktivně a intuitivně. Jinými slovy reaguje přímo na situaci, ve které je a v mnoha případech je to nepořádek a zmatek, protože některé zprávy jsou mixované, ve stejnou chvíli na stejné vlnové délce nebo komunikačním kanálu.

Jsme to my, koučové, kdo musí přeložit a naučit, či ukázat bojovníkovi, jak pochopit co která zpráva znamená.

Dříve jsme mluvili o dvou cestách komunikace ve světě Boje. Na jedné straně tu máme komunikaci založenou na jazyce a společném, jednotlivém žargonu této oblasti. Toto je specifické a může být pochopen pouze bojovníkem. Na druhé straně tu máme, že rozdílné jazyky jsou brány jako hlavnější a globálnější.

Kouč musí mít obrovskou poslouchací kapacitu k přijímání všech zpráv a v nich obsažených informací. Jako koučům nám vyvstává povinnost vytvořit precizní a jasné hranice mezi osobními věcmi a tím, co je mimo nás, mezi tím, co je pro nás a co pro bojovníka, mezitím , co je důležité a co je bezvýznamné. Na druhé straně musíme brát v úvahu to, co si dokáže bojovník přebrat sám a to, co mu kouč musí vysvětlit. K poslouchání je třeba nejdříve udělat si klid v sobě samém a pro udělání si klid v sobě musíme nejdřív sebe vyprázdnit od toho, co by nám mohlo bránit v poslouchání. Toto je velmi důležité v jakékoli komunikaci.

Komunikace mezi koučem a cvičencem nesmí být pouze soubor kódů či zpráv. Musí být úplná a srozumitelná. To platí pro obě strany. V komunikaci je příjemce a ten, co vysílá. Obě složky musí fungovat dokonale. Pokud jsou oba vysílači, nebo přijímači, nedosáhneme nikdy spojení. Musí být jasné, kdo je kým. Koučovy zkušenosti musí toto spojení zajistit. Spojení založené na pravdě, ne na dominanci jednoho nad ostatními.

V bojových uměních a sportech je mnoho situací, ve kterých je komunikace kouč-závodník extrémně důležitá. Mluvíme o momentech před a po zápase a po dobu, kdy zápas trvá. Před zápasem dbejte zejména na zahřívací cviky, a to jak fyzické, tak i psychické.

Před zápasem: Vybalancovat zápasníkovu osobnost
Požadovat úroveň zodpovědnosti shodnou se zralostí každého
Pomoci závodníkovi adaptovat se na prostředí a najít v něm své místo

Komunikace při zápase: Krátká, jasná, precizní
Klást důraz na takové věci, které jdou ruku v ruce s přirozenými atributy závodníka
Dát závodníkovi vědět všechny informace, co chce vědět

Po komunikaci: Napravit všechna vzniklá zranění, nebo zmatek vyvolaný zápasem
Přemýšlet o chybách
Vytvořit čas na odpočinek a připravit závodníka a další zápas
Jakmile je sportovně-soutěživá aktivita ukončena, je dobré se uklidnit, navrátit klid a nakonec re-inkorporovat se do denního života. Toto jsou chvíle, kdy fakta mají větší váhu než slova. Zkušenost nám říká, že pozápasový stav je jeden z nejtěžších mezi koučem a závodníkem.
Poslední část výzkumu střediska CICAC říká, že emocionální, tělesný a mozkem pracující bojovník se nechovají stejně. Pojďme se na tyto závěry podívat
blíže.

Rozbor komunikace
kouc-oliva_stranka_9.jpg

To je vše. Chceme upozornit všechny čtenáře, že tyto stránky jsou pouze vodícími poznámkami a nikoho nenutí se podle tohoto chovat.

Antonio Oliva
mezinárodní kouč
člen CICAC

Překlad zajistil Marek Kubín