Rubriky
Kata Metodika nácviku

Metodika nácviku kata

Seminární práce – trenér licence B

Autor:
Jan Bartoš, Praha

1. ÚVOD ………………………………………………….. 4
2. CÍL PROJEKTU ……………………………………… 4
3. METODIKA TRÉNINKU KATA………………….. 4
3.1. CO JE TO KATA A JEJÍ HISTORIE …………… 4
3.2. KATA A TECHNIKA ……………………………..5
3.3. SPRÁVNÉ PROVEDENÍ KATA ……………….. 6
3.4. KATA A TLAKOVÉ BODY ………………………. 7
3.5. KATA JAKO SOUČÁST CELKU ………………… 8
3.6. SKRYTÝ VÝZNAM KATA ………………………. 9
3.7. PRINCIPY PLATNÉ PRO CVIČENÍ KAT …… 10
3.8. FÁZE NÁCVIKU KATA …………………………. 10
3.9. BUNKAI ……………………………………………..12
4. ZÁVĚR …………………………………………………. 14
5. POUŽITÉ ZDROJE …………………………………… 16

1. Úvod

2. Cíl projektu

Cílem této seminární práce je osvětlit co je kata a jak ji cvičit tak, aby to nebyla pouze sestava gymnastického cvičení technik. Pro začátek je nutné si uvědomit, jaký byl její význam pro bojovníky, mistry a cvičence v dřívějších dobách a jaký je v dnešní době.
Dále pak budeme rozebírat druhy cvičení kata jako klasickou sestavu pro nácvik a zdokonalení základních technik a pak, co vlastně kata představovala čili její aplikaci – bunkai. Bunkai se dá cvičit ve dvou verzích, kihon bunkai a oyo bunkai. Takže si osvětlíme rozdíly těchto dvou metod.

Vzhledem k tomu, že máme zhruba tři věkové kategorie cvičenců – děti, dorost a dospělí, tedy i tři stupně náročnosti cvičení, je třeba se zmínit i o metodách cvičení a rozvoje jednotlivých kategorií.

3. Metodika tréninku kata

3.1. Co je to kata a její historie

Tak jako v každém bojovém umění pocházejícího z dálného východu, tak i v Karate tvoří významnou součást kompletního výcviku cvičení kata. Kata, v doslovném překladu znamená „forma“ a symbolizuje boj proti několikerým, nejčastěji dvěma až čtyřem, imaginárním útočníkům, ozbrojeným či neozbrojeným a útočících různými způsoby ve stanoveném pořadí.

Úloha „obránců“ spočívá ve vykrytí těchto imaginárních útoků současnými vlastními protiútoky a to dopředu určenými technikami a v určeném směru, přičemž jejich vzájemná souvislost na sebe tvoří celek, tedy kompletní akci složenou z obrany a protiútoku.
Aby se však kata neznehodnotila pouze na předvádění technik Karate, jsou tyto techniky vykonávané v určeném tempu a stanovenou rychlostí tak, aby kata dávala cvičícímu pocit reality skutečného boje. Jde tedy o dopředu určený sled obranných a útočných technik, proti předpokládaným způsobům útoku.

Karate kata vznikaly v Číně v dávné minulosti a byly předávané pouze žákům, které si mistr sám vybral. Výuka a cviční Karate byly zahalené do roucha tajemství, a právě kata byla evidentně tím „rozumem“ v systému Karate, bojového umění, které bylo udržované a předávané až do dnešní doby. Právě díky mohutnému šíření Karate jako sportu a neznalost původních obranných aplikací a principů jsou příčinou šíření tzv. „moderních aplikací“. První průkopníci předchůdců Karate rozvinuli funkční sebeobranné praktiky postavené na vědomostech, které shromáždili na základě svých empirických zkušeností.

Celá seminární práce ke stažení zde: licence-B-Bartos-Jan

Seminární práce se řídí autorským práve. V případě jakéhokoliv použití kontaktujte autora práce.

Napsat komentář