Rubriky
Kata Metodika nácviku Novinky

Metodika nácviku kata

Seminární práce – trenér licence B

Autor:
Ing. Martin Koubek, Ústí nad Orlicí

Obsah
1. Úvod ……………………………………………………… 3
2. Původ a vývoj kata …………………………………… 4
3. Význam kata …………………………………………… 5
4. Stručná systematizace kata ……………………….. 6
5. Smysl a účel kata …………………………………….. 9
6. Metody nácviku kata ……………………………….. 11
7. Kritéria hodnocení kata na soutěžích …………. 17
8. Nejčastější chyby při cvičení kata: …………….. 18
9. Závěr ……………………………………………………. 19

1. Úvod

Metodika nácviku je velmi široký pojem. Existuje mnoho velmi fundovaných popisů způsobů nácviku kata. Tato práce tvoří souhrn teoretických poznatků doplněný o osobní poznatky z mojí více než 25leté praxe se cvičením karate a nejen z pohledu začínajícího adepta karate, závodníka nebo trenéra, tak především člověka, který našel ve cvičení karate celoživotního koníčka a radost. Cílem je dotknout se některých aktuálních úskalí v této oblasti.

Smutným faktem je to, že většina karatistů cvičících v oddílech ČSK se v drtivé většině věnuje nácviku kumite, které, jakožto soutěžní disciplína, pravděpodobně více vyhovuje mentalitě Evropana a možnosti dosažení rychlého výsledku. Naproti tomu nácvik kata vyžaduje sebekontrolu, disciplínu a dlouhé roky cvičení k tomu, aby cvičenec byl schopen předvést kvalitní výsledek svého tréninku. Na „kataře“ bývá bohužel někdy nahlíženo svými kolegy s despektem jako na karatisty, kteří se „bojí poprat“. Pro mnohé cvičence a bohužel i trenéry je nácvik kihonu a kata pouze prostředkem, pro získání vyššího technického stupně při zkouškách. Tento stav je hlubokým nepochopením samotné podstaty karate a jeho tradic. V praxi jsem byl mnohokrát svědkem smutné skutečnosti kdy držitelé vysokých STV (vč. mistrovských) nejsou schopni zacvičit ani základní kata.
„Karate je kára o dvou kolech“

Kumite i kata jsou nedílnou součástí karate a je třeba je cvičit se stejným důrazem a zápalem. Jen tak se z karate může stát vášní na celý život a tradiční náborové slogany typu „přijímáme členy od 6 do 99 let“ lákající nové cvičence do našich řad dostává svůj smysl.

Karate jsem začal cvičit v r. 1985. Ne proto, abych dobýval úspěchy na soutěžích, ale především z toho důvodu, že mě toto bojové umění zpočátku lákalo svojí tajuplností, tradicemi a především jako prostředek sebeobrany. Návštěva prvního tréninku v oddíle Litomyšli, kam jsem se přišel přihlásit do náboru, mi úplně vzala dech. Bylo to přesně to, čemu jsem se chtěl věnovat a těšil jsem se na každý další trénink, že se naučím nějakou novou techniku. Časem se dostavily i úspěchy na soutěžích, kterými by si měl projít každý karatista. V roce 1990, po absolvování základní vojenské služby, jsem se stal jedním z trenérů nově vzniklého oddílu v České Třebové. V té době jsem byl držitelem 6 kyu. V dnešní době se to může zdát jako troufalost a diletantství, ale v této době bohužel zkušených trenérů nebylo a bylo nutné vzít iniciativu do vlastních rukou. Následovalo několik úžasných euforických let ve vedení tohoto oddílu, kdy jsem s mými kamarády, podobnými nadšenci rozvíjeli činnost tohoto oddílu. Věnovali jsme se především naším svěřencům a osobní vývoj byl spíše dílem sebemotivace a vzájemné podpory.

Jak šel čas, přibývalo zkušeností i možností učit se od skutečných mistrů. Svoboda a demokratizace společnosti v 90. letech přinesla rozmělnění do té doby jediné linie karate do různých směrů. Mnozí z těch, kteří v českotřebovském oddíle začínali, se kromě jiných organizací karate (JKA, MSK apod.) úspěšně uplatnili a realizovali také v dalších bojových sportech jako např. thajském boxu, boxu, full contact karate, alkampf jitsu, ninjutsu, aikidu, judu a mnoha dalších. Osobní zápal pro karate naštěstí nevyprchal a zůstal. S přibývajícími roky přišel jiný přístup, setřely se rozdíly mezi jednotlivými styly karate a změnilo se i chápání a přístup ke kata.

Celá seminární práce ke stažení zde: Koubek M_seminární práce_ II.tř

Seminární práce se řídí autorským práve. V případě jakéhokoliv použití kontaktujte autora práce.


Napsat komentář