Rozvoj sily v tréningu kata IV.

Rozvoj sily v tréningu kata IV.

Tréning explozivity Na začiatok treba uviesť dve definície: I. Explozivita, resp. výbušná sila je schopnosť produkovať silu v čo najkratšom časovom úseku. II. Vytrvalostná sila je…

Read Article →
Rozvoj sily v tréningu kata III.

Rozvoj sily v tréningu kata III.

Keď sme zistili, že naše samurajské tréningové metódy v tréningu sily nefungujú,  začali sme študovať literatúru. V popisoch tradičných okinawských metód môžete nájsť „čikaraiši“ staré kamenné činky…

Read Article →
Rozvoj sily v tréningu kata II.

Rozvoj sily v tréningu kata II.

Mýty a skutočnosť V našich „samurajských začiatkoch nás naši rovnako samurajskí tréneri presviedčali, že silu musíme trénovať len cvičeniami s našou hmotnosťou – kľukami, drepmi, „sklopkami“. Robili sme…

Read Article →
Rozvoj sily v tréningu kata I.

Rozvoj sily v tréningu kata I.

Kata boli historicky vytvorené ako prostriedok výuky techniky, štýlu boja, ale i nácviku riešenia reálnych bojových situácií. V športovom karate tieto funkcie ustupujú do úzadia a z kata sa…

Read Article →
Motorické faktory limitující výkon v karate kata I.

Motorické faktory limitující výkon v karate kata I.

Autor: PaedDr- Michal Hrubý, PhD. Na základě požadavků vycházejících z potřeby modernizace a změny samotné tréninkové struktury odstartované změnou soutěžních pravidel v disciplíně karate kata jsem se…

Read Article →