Rubriky
Metodika nácviku Novinky Všeobecné

Příprava plánu tréninkové jednotky

Seminární práce – trenér licence C

Autor:
Bc. Marcel Maceček, Frenštát pod Radhoštěm

Obsah

1        Charakteristiky věkových skupin……. 4
1.1        Mladší školní věk (6-11 let) ………….4
1.2        Starší školní věk (12-15 let) ………….5
1.3        Dorostový věk (16-19 let) ………….5
2        Teorie plánu tréninkové jednotky. ………….7
2.1        Úvodní část tréninkové jednotky. ………….10
2.1.1        Úvodní cvičení na místě. ………….11
2.1.2        Úvodní cvičení za pohybu. ………….11
2.1.3        Úvodní cvičení herní s míčem.. ………….12
2.1.4        Úvodní cvičení herní úpolová. ………….13
2.2        Průpravná část tréninkové jednotky………….. 17
2.2.1        Všeobecně rozvíjející cvičení ………….17
2.2.2        Speciální cvičení…………. 26
2.3        Hlavní část tréninkové jednotky………….. 28
2.3.1        Koordinační cvičení…………. 28
2.3.2        Rychlostní cvičení…………. 28
2.3.3        Posilovací cvičení…………. 28
2.3.4        Vytrvalostní cvičení…………. 29
2.4        Závěrečná část tréninkové jednotky………….. 29
2.4.1        Protahovací cvičení závěrečná………….. 29
2.4.2        Relaxační cvičení…………. 30
2.4.3        Dechová cvičení ………….30
2.4.4        Závěr…………. 31
3        Praktická ukázka tréninkové jednotky………….. 32
4        Použitá literatura………….. 35

1        Charakteristiky věkových skupin

Abychom byli schopni v trenérské práci naplňovat jednu z hlavních zásad tréninku dětí a mládeže – přizpůsobovat ho věku – je nezbytné podstatné zákonitosti dětství a dospívání znát. Jen tak lze trénink těchto věkových kategorií správně vést, sportovce vychovávat a rozvíjet.

Děti nejsou „malí dospělí“, do dospělosti se vyvíjejí.

Vývoj člověka neprobíhá stejnoměrně. Vždy v určitém časovém úseku několika let nastávají takové změny, že se určitá nová kvalita relativně začíná a na konci období se relativně její vývoj ukončuje. Tyto anatomicko-fyziologické a psychosociální zvláštnosti jsou v určitých věkových obdobích charakteristické pro všechny děti, mládež i dospělé. Mají tak vlastně povahu zákonitosti, které vymezují jednotlivá období vývoje.

Pochopení vývojových zákonitostí má význam pro výběr talentů, umožňuje vyvarovat se zbytečných škod nevhodným zatěžováním rostoucího organismu. Současně umožní adekvátně stimulovat rozvoj těch kvalit, které se v daném věku mohou a mají rozvíjet. Charakteristiky období vývoje dovolují rozpoznat výraznější odlišnosti některých jedinců, které musejí být při individuálním přístupu brány v úvahu.

 Obecně přijímané rozdělení věku podle období vývoje rozlišuje (v rozmezí potenciální aktivní účasti ve sportu):

věk předškolní (pueritia)                               3-6 let
věk školní mladší (postpueritia)                    6-11 let
věk školní starší (prepuberta a puberta)         11-15 let
věk dorostový (adolescence)                         15-18 (20) let
věk dospělosti (preakmé)                              20-30 let

Celá seminární práce ke stažení zde: licence-B-Maceček

Seminární práce se řídí autorským práve. V případě jakéhokoliv použití kontaktujte autora práce.

Napsat komentář