Rubriky
Novinky Všeobecné

Stav Karate v ČR

Stav Karate v ČR (vývoj a současnost)

Seminární práce – trenér licence B

Autor:
David Sirový, Praha

Obsah
Obsah……………………………………………………………………. 3
Úvod ……………………………………………………………………. 5
Současná organizace ČSKe a její role…………………………… 5
Organizační struktura ČSKe………………………………………. 6
Klíčoví členové výkonného výboru ČSKe……………………. 7
Ing. Jiří Boček, prezident Českého Svazu Karate ………….. 7
Mgr. Josef Rajchert, předseda Komise Rozhodčích………. 8
Kamil Guzek, STK ČSKe ……………………………………………. 9
Jaromír Musil, předseda TMK ČSKe……………………………. 9
Ing. Ondřej Musil, předseda rady reprezentace,……………. 11
Nejvýznamnější události po roce 1989 ……………………….. 12
Historie karate v České republice……………………………….. 15
Léta 1952 – 1975…………………………………………………….. 15
Oddíly k roku 1975 …………………………………………………. 19
Léta 1976 – 1989……………………………………………………. 20
Rok 1989 ………………………………………………………………. 21
Organizace a svazy………………………………………………….. 21
Přehled organizací dle krajů……………………………………… 23
Přehled stupňů DAN v ČR…………………………………………. 26
Počet klubů dle krajů……………………………………………….. 26
Karate a oficiální složky ČR ………………………………………. 29
Karate a Policie ČR………………………………………………….. 29
Karate a zdravotnictví ……………………………………………. 30
Karate a politika …………………………………………………….. 31
Ninjutsu ……………………………………………………………….. 31
České karate pomáhá v Japonsku………………………………. 32
Závěr…………………………………………………………………… 33
Přehled zdrojových informací …………………………………. 34
Doporučená literatura:……………………………………………. 34

 

Úvod
Karate-do wa rei-ni hajimari, rei-ni owaru koto-o, neboli první z pravidel dávného Mistra Gitina Funakoshiho: “ Karate začíná úklonem a končí úklonem.“ Se stejnou pokorou děkuji svému zesnulému Mistrovi, panu ing. Jiřímu Fuchsovi a všem soudobým mistrům, přátelům a kolegům, díky kterým jsem nabyl, a nedokonale se pokouším o svůj další rozvoj, ušlechtilého umění Karate.

Pro tento účel s úctou předkládám ke zvážení tuto práci, ve které se pokusím neodborně shrnout sesbírané poznatky a dosud nabyté zkušenosti, které mají za cíl popsat vývoj karate v České Republice od jeho počátku až po současnost.

Skvělí mistři umění karate, jejich žáci a jejich další následovníci dali vzniknout mnoha publikacím, které dokonale vystihují a popisují různé situace, prvky, nezbytné náležitosti, historii a vývoj, osobnosti a jejich následovníky, zkrátka popisují v dokonalém detailním provedení veškeré vědění a obohacují tak karatistický svět o své znalosti a zkušenosti. Tato práce se jim v žádném případě nemůže vyrovnat, jen se pokouší o jejich obecné shrnutí.

Současná organizace ČSKe a její role.

V nejvyšším vedení ČSKe nastaly změny v roce 09.03 2004, kdy se prezidentem ČSKe stal Ing. Jiří Boček, současný úřadující Prezident ČSKe a kdy bylo zvoleno nové složení svazu ČSKe. Dnes je vedení Českého svazu Karate rozděleno podle kompetencí a zastoupeno lidmi s mnohaletými zkušenostmi a vysokými mistrovskými technickými stupni z různých odvětví bojových umění, kde nicméně převládá Karate. Vlastní organizační struktura poukazuje na organizaci, včetně rolí a zastupitelů jednotlivých oblastí organizace ČSKe (spolu s uvedenými technickými stupni DAN, která je v organizační struktuře zobrazena pouze se zaměřením na Karate). Někteří členové rady jsou nositeli dalších mistrovských stupňů z dalších odvětví bojových umění, jako je například Aikido, Judo, Kempo….

Hlavním posláním ČSKe, bez ohledu na historickou organizaci, název, legislativní zastoupení, či vedení, bylo a je dohled nad organizacemi a tělovýchovnými jednotami, které provozují školu Karate a je garantem technického provedení, fyzické zdatnosti a v neposlední řade i psychické zdatnosti a tréninku svých cvičenců.

Pro tyto účely je ČSKe hlavním zastupitelem České Republiky pro oblast Karate a přímým komunikačním a technicko-organizačním kanálem do WKF (Word karate Federation). Stanovení celosvětových pravidel, zkušebních řádů, organizace soutěží na lokální (oblastní a krajové), republikové, evropské i světové úrovni s mezinárodní účastí podléhá kontrole a supervizi ČSKe.

Jako garant technické úrovně ČSKe uděluje oprávnění zkušebních komisařů, kteří přenáší požadavky k technické a fyzické vyspělosti cvičenců do zkoušek Stupně Technické Vyspělosti, oprávnění a licenci trenérů všech tří tříd, kteří tak podléhají jasně definovaným pravidlům a mohou tak předávat znalosti na další cvičence a vznikající trenéry, oprávnění rozhodčích, kteří tak dohlížejí na vynikající úroveň soutěží v Karate a napomáhají tak českým Karatistům k tomu, aby se vyrovnali a v mnohých případech i předčili závodníky Karate z celého světa.

 

Celá seminární práce ke stažení zde: Seminarni prace licence B_Sirovy

Seminární práce se řídí autorským práve. V případě jakéhokoliv použití kontaktujte autora práce.

Napsat komentář