Rubriky
Novinky Všeobecné

Tréninková jednotka

Struktůra tréninkové jednotky:

1. Přípravná část
2. Hlavní část
3. Závěrečná část
 

1.) Přípravná část se dělí na:

a) úvodní část ( běh, poskoky na místě míčové hry atd. )
b) průpravná část ( posilování , uvolňování, protahování atd. )
a) 5 – 15 min. = rozehřátí – pestrá a emociální cvičení
b) 10 – 25 min. = příprava na bezprostřední plnění úkolů v hlavní části. Dochází zde již k postupné koncentraci na výkon.
• Všeobecně rozvíjející 5 – 10 min. ( posilování , uvolnění a protahování )
• Speciální cvičení 5 – 15 min. ( speciální a závodní cvičení jejich výběr vychází z cíle hlavní části)

2.) Hlavní část: délka je 45 – 65 min.

Cílem je udržení nebo rozvoj sportovní výkonnosti. Protože v průběhu cvičení stoupá únava je třeba zařadit cvičení v tomto pořadí:
• Koordinační cvičení ( nácvik kata, nácvik nové techniky, nácvik kumite )
• Vytrvalostní a rychlostně silová cvičení ( techniky ve dvojících , zvládnutá forma kumite )
• Posilovací cvičení ( s hmotností vlastního těle, posil. v technikách, s náčiním, na nářadí atd. )
• Cvičení pro rozvoj vytrvalosti ( všechny formy cvičení v technice karate, tak aby byla rozvíjena vytrvalost )

3.) Závěrečná část délka 15 – 20 min

Poslední část tréninku kde je nutné uklidnit organismus a zhodnotit a motivovat k dalším tréninkům.
• Dechová cvičení
• Protahovací cvičení
• Psychologické zhodnocení
• Motivace.

Napsat komentář