Rubriky
Biomechanika Metodika nácviku

Biomechanická analýza kopu mawashi geri

Seminární práce – licence C (ČSKGr)

Autor:
Jiří Panáček, Bruntál

OBSAH

 

1. Úvod………………………………………….. 4-7
1.1 Literární rešerše……………………….. 4
1.2 Popis sportu……………………………… 5
1.3 Vybavení zápasníka……………………. 7
1.4 Použití kopu mawashi geri…………… 7
2. Rozbor pohybu……………………………. 8-11
2.1Analýza kinogramu…………………….. 9-11
3. Závěr…………………………………………… 12-13
4. Použitá literatura………………………… 14

 

Úvod

Jako téma seminární práce jsem si vybral rozbor nejpoužívanější útočné techniky dolní končetiny v karate: Mawashi geri. Tuto techniku jsem si vybral z důvodu, že karate dělám a myslím si, že je to dobrá ukázka mnoha fyzikálních sil, které se během celého pohybu od odrazu po konečný dopad kopu zapojují. S těmito silami zde zapojujeme skoro většinu svalových skupin. V tomto pohybu je nejvíce kladen důraz na odraz se současnou rotací boků.

1. Východiska výzkumu kopu mawashi geri

1.1 Literární rešerše

Při vypracovávání této seminární práce jsem čerpal z následujících publikací:

  1. 1.      Šebej F., Karate kata. Bratislava: Slovenské telovýchovné vydavatel´stvo (1986).

Tato kniha popisuje, vysvětluje, ozřejmuje a učí cvičení kata stylu goju-ryu.

  1. 2.      Fojtík I., Karatedó. Praha: Olympia (1993).

Kniha obsahuje základní metodický materiál k nácviku a výcviku karate a k jeho využití

ve všech podobách.

  1. 3.      Špička I., Kapitoly o sebeobraně. Praha: Naše vojsko (1971).

Učebnice sebeobrany, která čerpá z technik a základních bojových zásad karate.

  1. 4.      Nakajama M., Dynamické karate. Praha: Naše vojsko (1994).

 Publikace velmi podrobně popisující a ilustrující správné provedení pohybů v karate.

  1. 5.      http://kenseikai.world.coocan.jp/gihou/kihon/tips/mawasigeri/engmawasigeri.htm

Internetová stránka věnovaná karate a animacím technik karate.

 

Celá seminární práce ke stažení zde: Jiri_Panacek_tr_biomechanika_mawashigeri_licence_C

Seminární práce se řídí autorským práve. V případě jakéhokoliv použití kontaktujte autora práce.

Napsat komentář