Rubriky
Diagnostika Novinky Všeobecné

Evidence účinnosti sport. tréninku

Evidence, Kontrola a hodnocení účinnosti sport. tréninku

Hodnocení intenzity

 • Maximální TF ( tepová frekvence )

 • Příklad:

180 x 90
100

90 %   =                                   =   162 tepů / min tj. 27 tepů / 10 sec.

 • Počítá se: 27 t/min x 6 = 162 x 100 = 16200 ¸ 180 = 90 tj. 90 % intenzity cvičení

TABULKA INTENZITY CVIČENÍ V %

Tepů / 10 sec.

Tepů / min.

Intenzita cvičení v %

28,5

171

95

27

162

90

25,5

153

85

24

144

80

22,5

135

75

21

126

70

19,5

117

65

18

108

60

TABULKA AEROBNÍ A ANAEROBNÍCH PROCESŮ V TF

Tepová frekvence
Aerobní proces v %
Anaerobní proces v %

Do 120 tepů / min

100 %

120 – 150

90 – 95

5 – 10 %

150 – 165

65 – 85

15 – 35

165 – 180

50 – 65

35 – 50

180 a více

Víc jak 50 %

 

 

ROZDÍL MAXIMA TF a TF v KLIDU

Příklad:

Maximální TF je 180 tepů / min

Klidová TF je 70 tepů / min

Potom bude např. 60 % intenzity

(180 – 70) x 60
100

70 +                                                =  136 tepů / min

STEP TEST  –   Ruffierova zkouška

P1 – odpočinek 1 minutu a měření TP po dobu 10 sec.

P2 – 30 dřepů za 30 sec. A měření TP ve stoje za 10 sec.

P3 – odpočinek v sedě 1 minuta a měření TP po dobu 10 sec.

Vyhodnocení :

P1 + P2 + P3 – 200
10

IR =                                                               P1 až P3 x 6 přepočet na celou minutu.

Výsledek:           menší než 0     =  výtečné
0 – 5              = dobré
6 – 10            = průměrné
11 – 15           = slebé
16 a více        = nedostatečné

Qerrgorův test

Test obsahuje čtyři cvičení prováděná bez přestávky po sobě

 • 1. 30 dřepů za 30 sec.
 • 2. běh na místě maximální rychlostí po dobu 30 sec.
 • 3. běh na místě frekvencí 150 kroků / minutu po dobu 2 min
 • 4. skoky přes švihadlo po dobu 1 minuty.
 • P1 – Ihned po posledním cvičení se měří TF po dobu 30 sec.
 • P2 – po 2 minutách se měří TF po dobu 30 sec.
 • P3 – po 4 minutách se měří TF po dobu 30 sec.

15.000
P1 + P2 + P3


IQ =

Výsledek:                                                       105 a více      = výtečné

99 – 104         = dobré

93 – 98          = uspokojivé

92 – níže        = nevyhovující

test všeobecné připravenosti

 1. běh na 50 metrů
 2. hod míčem ( 2 kg , postoj a technika jako Gjaku zuki ) měří se vzdálenost v cm.

 3. skok z místa ( odraz snožmo, sčítá se tři pokusy )
 4. hloubka předklonu ( na židli, měří se délka prstů pod úroveň židle ) Po úroveň židle je hodnota kladná (+) a nad úroveň záporná (-)
 5. hloubka čelného rozštěpu. Měří se vzdálenost mezi vnějších hran chodidel při součesném předklonu.

Výška v cm
Absolutní uvolněnost v cm


Koeficient uvolněnosti  =     čím nižší tím lepší.

 1. shyby ( opakovaně nad hmat ) Maximální počet
 2. opakovaně sed leh ( hodnotí se počet za 2 minuty )
 3. běh po dobu 12 min. Hodnotí se vzdálenost v metrech.

Vypracoval: Jaromír Musil

Napsat komentář