Rubriky
Novinky Sebeobrana

Karate jako sebeobrana

Forma a prostředky ve výcviku „karate – sebeobrana“

Seminární práce – trenér licence B

Autor:
Lukáš Valenta, Trutnov

Obsah

1. ÚVOD
A) CHARAKTERISTIKA KARATE
B) STRUČNÁ HISTORIE KARATE
C) KARATE JAKO FORMA SEBEOBRANY
2. CÍL PROJEKTU
3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU
3.1. Předmět projektu
3.2. Místo a realizace projektu
4. TEORETICKÉ ZÁKLADY PROJEKTU
A) všeobecné formy cvičení karate
B) vybrané techniky boje v karate
C) kata Heian Yondan
D) formy a metody způsobu nácviku karate (takticko-technických dovedností)
E) ostatní formy a metody způsobu nácviku karate
D) stavba tréninkové jednotky karate – sebeobrana
5. VÝSLEDKY PROJEKTU
A) vybrané techniky boje v karate použitelné v sebeobraně
B) vybrané sekvence (bunkai) z kata Heian Yondan
C) ostatní formy a metody způsobu nácviku karate pro sebeobranu
D) stavba tréninkové jednotky karate – sebeobrana
6. ZÁVĚR
7. POUŽITÉ ZDROJE
8. PŘÍLOHY

1. ÚVOD

A) CHARAKTERISTIKA KARATE

Karate je jedno z nejznámějších a nejkomplexnějších bojových umění na světě. Je to nejen určitá forma sebeobrany, ale také cvičení pro zlepšení fyzické kondice a v neposlední řadě cvičení pro zdraví. Cvičení karate je přístupné prakticky všem, bez rozdílu věku, váhy, barvy pleti nebo mentální vyspělosti. Toto je jedna z velkých výhod karate – může nás provázet po celý život. Původní myšlenka karate ležela v otázce života a smrti. Výsledkem člověka trénovaného v karate bylo silné tělo a také silná mysl. Karatisté se holýma rukama a nohama dokázali bránit i ozbrojeným protivníkům. Postupem času, a s rozvojem střelných zbraní, role člověka v pěstním souboji poklesla, ale současně se toto uměni rozvinulo do světa a dostalo se tak do podvědomí světové veřejnosti. V této souvislosti vzrostla mentální, zdravotní i branná stránka tohoto bojového umění. Jako všechny bojové systémy dálného východu, tak i karate si nelze osvojit v krátkém čase. V něm je potřeba věnovat mnoho času na naučení, osvojení a zautomatizování technik, které karate nabízí, a kterých je velké množství.

Je spousta důvodů proč lidé začínají se cvičením karate. Jedni se cítí fyzicky slabí, druzí se chtějí naučit sami bránit, třetí chtějí žít zdravě a třeba se tak přiblížit k dlouhověkosti a v neposlední řadě jsou tu ti, kteří chtějí pouze vyplnit volný čas. Také je tu samozřejmě mentální stránka. Karate můžeme vnímat nejen jako fyzické cvičení, ale i jako cvičení ducha, protože je úzce spjato se Zen-buddhismem. Důvodů se najde opravdu mnoho. V současné době můžeme rozlišit více směrů či stylů karate, z nichž nejzákladnější jsou: Shotokan-Ryu, Wado-Ryu, Goju-Ryu, Shito-Ryu. V posledních letech také zaznamenal velký ohlas styl Kyokushin, který je považován za nejtvrdší styl karate. Nesmím také opomenout soutěžní stránku karate, která v moderní době tvoří většinu zájmu o cvičení karate. V této disciplíně se konají nejedny soutěže a turnaje, ať už národní či mezinárodní.

B) STRUČNÁ HISTORIE KARATE

Karate, tak jak ho známe v dnešní době, se vyvíjelo pod čínským vlivem během několika století na ostrově zvaném Okinawa. Předpokládá se, že kolem 7.století sem žačaly proudit prvky čínského bojového umění – Wu- Shu (Kung-Fu). Vliv Číny a samostatnost Okinawy skončil v 17. století, kdy v Japonsku vrcholil boj o místo Shoguna. Zvítězil rod Tokugawa nad rodem Satsuma a chopil se moci. Stalo se tak v bitvě u Sekiga-hara. Aby byla potlečano možnost vzpoury poraženého, byl rod Satsuma vysídlen na Okinawu. Tak okinawané ztratili samostatnost. Nový vládce zakázal místím obyvatelům nošení jakýchkoliv zbraní a tím podnítil rozvoj boje beze zbraně – Okinawa-te. V tomto systému bylo prioritou přežít. Výuka probíhala tajně ve městech Shuri, Naha a Tomari pod hrozbou trestu smrti. Zlom přišel v počátku období Meiji, v roce 1868. Do povědomí široké veřejnosti se karate dostalo zhruba kolem r.1900, kde se začalo vyučovat v hodinách tělesné výchovy. Roku 1922 bylo karate poprvé představeno v Japonsku v Tokiu ó-senseiem Gichinem Funakoshim. Od té doby zůstal v Japonsku, aby toto bojové umění šiřil dál. Jeho myšlenku však uskutečnil, kvůli 2.světové válce, až Shinan Hidetaka Nishiyama.

C) KARATE JAKO FORMA SEBEOBRANY

Jak už bylo zmíněno, už od počátku vývoje karate byl tento druh bojového systému určen k sebeobraně. V původním smyslu dokonce v soubojích na život a na smrt. Samotný tento fakt vedl k dokonalizaci, optimalizaci a všesrannosti tohoto bojového umění. Cvičenec zdatný v karate musel umět čelit jednomu i více protivníkům, ať už ozbrojeným či neozbrojeným, a také musel také disponovat velkou fyzickou silou. Zkrátka musel dokázat přežít. Panují legendy, kde slavní karatekové dokázalili odrazit úder pouhým zatnutím břišních svalů, zlomit bambusový strom holýma rukama a nohama nebo porazit 100 soupeřů zasebou. Přesto, že některé tyto skutky lze důkladným tréninkem opravdu zvládnout, legendy zůstanou legendami a my se možná pravdu nikdy nedozvíme. Dle mého názoru, tak jako společnost a kultura, se i karate vyvýjí. V dnešní době se bohužel opouští od tradičních hodnot, filosofie a tím neméně i od skutečného pojetí bojových technik. Ať v karate, tak i v ostatních bojových uměních. Klade se větší důraz na fyzickou sílu než na technický trénink a na touhu naučit se co nejvíce za co nejkratší dobu. Tento fakt karate škodí. Nicméně, jako pozitivní úhel pohledu vidím obměnu zkušebního řádu, kde se prohlubují znalosti technik, kumite i kata (kata bunkai). Konkrétně kata bunkai přináší „nový svět“ karate pro Českou republiku s ohledem na karate jako reálnou sebeobranu. Role karate v moderní době je mnohostranná. Např. v Japonsku je součástí tréninkového programu pro policii, vojenskou policii a pro ostatní členy ozbrojených sil. Západní svět ho však využívá hlavně jako sportovní disciplínu a v soukromých klubech jezařazován do prvků praktické sebeobrany.

Celá seminární práce ke stažení zde: licence-B-Valenta-Lukas

Seminární práce se řídí autorským práve. V případě jakéhokoliv použití kontaktujte autora práce.

Napsat komentář