Rubriky
Kata Novinky Síla

Rozvoj sily v tréningu kata IV.

Tréning explozivity Na začiatok treba uviesť dve definície: I. Explozivita, resp. výbušná sila je schopnosť produkovať silu v čo najkratšom časovom úseku. II. Vytrvalostná sila je zasa schopnosť, produkovať opakované svalové  kontrakcie s čo najmenším úbytkom svalovej sily. Tieto dve kategórie sily sa vylučujú a zároveň doplňujú. Explozivitu nemôžete cvičiť v jednej tréningovej jednotke po cvičení vytrvalostnom, ale v tréningovom […]

Rubriky
Kata Novinky Síla

Rozvoj sily v tréningu kata III.

Keď sme zistili, že naše samurajské tréningové metódy v tréningu sily nefungujú,  začali sme študovať literatúru. V popisoch tradičných okinawských metód môžete nájsť „čikaraiši“ staré kamenné činky na vzpieranie, „ kami „ /džbány, s ktorými sa trénovala sila úchopu / a pod. Aha, používali činky. Za drahé peniaze som si nechal priniesť z USA knihu „Posilovanie v bojových umeniach“. Keď sa […]

Rubriky
Kata Novinky Síla

Rozvoj sily v tréningu kata II.

Mýty a skutočnosť V našich „samurajských začiatkoch nás naši rovnako samurajskí tréneri presviedčali, že silu musíme trénovať len cvičeniami s našou hmotnosťou – kľukami, drepmi, „sklopkami“. Robili sme stovky a stovky kľúk, naudierali sme tisícky úderov, z drepov nás boleli kolená, od sklopiek sme mali do krvi odraté zadky. Výsledok – guľaté chrbty, prevaha extenzorov, tenisové, resp oštepárske lakte, artrózy […]

Rubriky
Kata Novinky Síla

Rozvoj sily v tréningu kata I.

Kata boli historicky vytvorené ako prostriedok výuky techniky, štýlu boja, ale i nácviku riešenia reálnych bojových situácií. V športovom karate tieto funkcie ustupujú do úzadia a z kata sa stáva prostriedok, ako dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie na súťaži. Z prostriedku sa stáva nakoniec vlastne cieľ. Je to dobré, je to zlé, je to degenerácia karate? Podľa mňa nie. Väčšina športových […]

Rubriky
Kata Novinky

Motorické faktory limitující výkon v karate kata I.

Autor: PaedDr- Michal Hrubý, PhD. Na základě požadavků vycházejících z potřeby modernizace a změny samotné tréninkové struktury odstartované změnou soutěžních pravidel v disciplíně karate kata jsem se rozhodl sumarizovat dostupné informace o pohybových schopnostech a jejich rozvoji. První díl příspěvku bude teoretická analýza stávajících informací a následující díl číslo II., bude prezentovat samotné formy, metody a prostředky […]