Rubriky
Kata Novinky

Motorické faktory limitující výkon v karate kata I.

Autor: PaedDr- Michal Hrubý, PhD. Na základě požadavků vycházejících z potřeby modernizace a změny samotné tréninkové struktury odstartované změnou soutěžních pravidel v disciplíně karate kata jsem se rozhodl sumarizovat dostupné informace o pohybových schopnostech a jejich rozvoji. První díl příspěvku bude teoretická analýza stávajících informací a následující díl číslo II., bude prezentovat samotné formy, metody a prostředky […]