Rubriky
Diagnostika Novinky Všeobecné

Sledování vývoje výkonnosti dětí

Sledování vývoje výkonnosti dětí pravidelně se věnujících sportovnímu karate

Seminární práce – trenér licence B

Autor:
Tereza Zelendová, České Budějovice

1 Úvod

Sportování dětí dnes chápeme jako důležitý zdravotní aspekt, nezbytný pro jejich harmonický vývoj. Řadí se také k základním aktivitám volného času či prevenci negativních sociálních jevů. Sport, a výjimkou není ani karate, může také sehrát velkou roli při seberealizaci dítěte.

V dnešní době počítačů není moc sportujících dětí, což se negativně projevuje i při tělesné výchově na základních a středních školách. Není to pouze problém peněz, ale především způsobu života.

Bojová umění jsou dnes společensky uznávané a vyhledávané sporty, které touží téměř každý ovládat a zvláště pak děti. Úloha karate v moderní době je mnohostranná. Jako praktický prostředek sebeobrany se vyučuje na policejních, vojenských, ale i na vysokých školách. V současnosti existuje mnoho soukromých klubů vyučujících karate a v jednom z nich působím i já.

Toto téma diplomové práce jsem si zvolila, protože se více jak 17let aktivně věnuji sportovnímu karate a od roku 2005 působím v oddílu TJ Karate České Budějovice jako trenérka s licencí III. třídy ČSKe. Převážně trénuji děti v náboru, což jsou úplní začátečníci, jejichž věkové rozmezí se pohybuje od 6 do 12 let. První dva roky cvičí mladí karatisté pod mým vedením a několikrát jsem si položila otázku, zda-li jim trénink karate přináší víc než učení se novým, z pohledu dětí, možná tajemným a neobvyklým věcem, či jen zábavu s kamarády, a jestli vůbec trénink karate rozvíjí jejich pohybové schopnosti nad úroveň ostatních nesportujících dětí.

Studiem odborné literatury jsem získala nové informace nejen o tréninku karate ale i o fyziologických zvláštnostech dětí mladšího školního věku. Cílem mé diplomové práce je zjistit, jak ovlivňuje trénink karate úroveň pohybových schopností. Vyhodnocením výsledků výzkumu mohu formulovat, zda trénink karate účinně rozvíjí pohybové schopnosti či nikoliv.

Obsahem této práce je roční průběh tréninku karate pro začátečníky a ověření jeho účinnosti. Zároveň jsou v práci popsány konkrétní tréninky karate určené pro dětské začátečníky karate.

Seminární práce ke stažení zde: LicenceB-zelendova

Seminární práce se řídí autorským práve. V případě jakéhokoliv použití kontaktujte autora práce.

Napsat komentář