Rubriky
Novinky Taktika a psychologie

Technicko-taktická příprava

Technicko-taktická příprava výkonnosti karatistů

Seminární práce – trenér licence B

Autor:
František Doleček, Brno

1.   ÚVOD                                                                                                                         5
2.   OBECNÉ ZÁSADY OBRANY V KUMITE A JEJÍHO NÁCVIKU           5
3.   ÚTOK                                                                                                                         7
4.   BLOKY A KRYTY                                                                                                   8
4a. Příklady nácviku bloků                                                                                 9
4b. Příklady nácviku krytů                                                                                10
5. ÚHYBY A ÚNIKY                                                                                                   11
5a. Příklady nácviku úhybů                                                                              12
5b. Příklady nácviku úniků                                                                               14
6. ZPĚTNÁ VLNA                                                                                                         15
6a. Příklady nácviku zpětné vlny                                                                    16
7. DIAI                                                                                                                             16
7a. Příklady nácviku diai                                                                                   17
8. POHYB PO TATAMI                                                                                              18
8a. Příklady nácviku pohybu po tatami                                                      18
9. ZÁVĚR                                                                                                                        19
10. POUŽITÉ ZDROJE                                                                                                20

 

1. ÚVOD

Cílem této práce je popsání základních technicko-taktických prostředků obrany používaných v zápase karate a způsobu jejich tréninku v rámci sportovní přípravy závodníků zejména v mládežnických kategoriích. Veškeré níže uváděné postupy se však vztahují pouze ke sportovnímu zápasu podle pravidel WKF. Pravidla jiných sportovních asociací či sebeobrana vyžadují specifickou techniku i taktiku boje, a aplikování poznatků z této práce by pravděpodobně nepřineslo žádoucí výsledek.

Hodlám se ve své práci zaměřit převážně na obrannou činnost, neboť si myslím, že tato oblast je u nás v teorii i praxi sportovního zápasu nezaslouženě opomíjena. Nejprve pojednám obecně o obraně a jejích východiscích, a poté se zaměřím na jednotlivé obranné prvky. Na závěr každé kapitoly pak uvádím baterii několika cviků, z nichž lze vycházet při přípravě tréninkových jednotek. Celá práce je koncipována zejména s ohledem na přípravu mladých středně pokročilých karatistů s již víceméně zafixovanou technikou, tj. cca od 5. kyu výš, ale mnohé informace lze použít i v tréninku pokročilých závodníků. Celou problematiku se snažím pojímat z praktického hlediska s využitím mých zápasových zkušeností.

Celá seminární práce ke stažení zde: licence-B-Doleček

Seminární práce se řídí autorským práve. V případě jakéhokoliv použití kontaktujte autora práce.

Napsat komentář