Rubriky
Novinky Všeobecné

Tréninková jednotka v karate

Seminární práce – trenér licence B

Autor:
Ing. Jakub Záboj, Kroměříž

Obsah
Bibliografická citace……………………………………..3
Prohlášení………………………………………………….4
Obsah………………………………………………………..6
Úvod ………………………………………………………..7
1 Tréninkový plán ………………………………………8
1.1 Perspektivní plán……………………………………9
1.2 Roční plán……………………………………………10
1.3 Operativní plán……………………………………..10
1.4 Plán tréninkové jednotky………………………..11
2 Tréninková jednotka…………………………………12
2.1 Úvodní část ………………………………………….12
2.2 Hlavní část …………………………………………..13
2.3 Závěrečná část………………………………………13
3 Hodnocení a vlivy na tréninkovou jednotku….15
3.1 Energie pro pohyb ………………………………….16
3.2 Anaerobní práh………………………………………17
3.3 Regenerace……………………………………………18
3.4 Superkompenzace…………………………………..19
3.5 Výživa a suplementace …………………………..20
3.5.1 Příjem živin před tréninkem …………………..20
3.5.2 Příjem živin během tréninku…………………..21
3.5.3 Příjem živin po tréninku ………………………..21
Závěr………………………………………………………….23
Seznam použitých zdrojů………………………………..24

 

Úvod

Cílem každého cvičení je rozvoj tělesný popřípadě duševní, který se odvíjí od dodržování základních principů karate. Mezi základní principy patří, že karate se učíme pro obranu nebo ctít věk a zkušenosti. Na duševním rozvoji se dá pracovat jak v dójo, tak mimo něj, což ostatně platí i pro rozvoj fyzický.
K tělesnému (fyzickému) rozvoji dochází převážně na tréninku v dójo pod vedením trenéra. Trénink je dlouhodobý, obtížný, specializovaný proces založený na vzájemné spolupráci cvičence a trenéra. Rychlost rozvoje cvičence není závislá pouze na kvalitě trenéra, ale také na osobním přístupu cvičence ke cvičení. Ten je však limitován vrozenými dispozicemi, sociálními možnostmi a tréninkovými schopnostmi.

Vrozené dispozice – vyvíjejí se v závislosti na pohybové činnosti a patří mezi ně:

 

  • vlohy
  1. somatické (vůle, houževnatost)
  2. fyziologické (kostra, muskulatura)
  3. motorické (obratnost, rychlost)
  • talent – soubor vrozených vloh. Zkušenostmi je ověřeno, že některé chybějící vlohy se
  1. dají nahradit jinými (vůle, pracovitost).
  • nadání – spojení vloh pro určitou činnost

Sociální možnosti – odvíjejí se od sociálních podmínek v okolí bydliště, zájmu rodičů
Tréninkové schopnosti – získané tréninkem

 

Celá seminární práce ke stažení zde: Jakub_Zaboj_tr_jednotka_licence_B

Seminární práce se řídí autorským práve. V případě jakéhokoliv použití kontaktujte autora práce.