Rubriky
Metodika nácviku Posilování Síla

Využití tradičních pomůcek v tréninku karate

Bakalářská práce – MU FSPS (Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita)

Autor:
Bc. Ondřej Kříž, OstravačiceOBSAH
ÚVOD ……………………………………………………….. 7
1. HISTORIE KARATE ……………………………………. 9
1.1. Indie……………………………………………………. 9
1.2. Čína – Chuan-Fa ……………………………………… 10
1.3. Okinawa – Tode…………………………………………. 10
1.4. Kobudo…………………………………………………….. 11
1.5. Základní rozdělení okinawských škol…………. 12
1.6. Později vzniklé systémy na Okinawě…………. 13
1.7. Japonsko………………………………………………….. 13
1.8. Karate dnes………………………………………………. 15

2. HOJO UNDO – DOPLŇKOVÉ CVIČENÍ ………….. 16
2.1. Příprava a instrukce………..……………………….. 16
2.2. Základní postoje…………………………………….. 17

3. POPIS TRADIČNÍCH OKINAWSKÝCH POMŮCEK…….. 19
3.1. Chischi ………………………………………………………. 19
3.2. Nigiri-game ……………………………………………………. 20
3.3. Makiwara ……………………………………………………… 21
3.4. Ishisashi ……………………………………………………….. 21
3.5. Tan ……………………………………………………………. 22
3.6. Tou …………………………………………………………….. 23
3.7. Jari-bako ………………………………………………………. 23
3.8. Tetsu-geta ……………………………………………………… 24
3.9. Kongoken ……………………………………………………… 24
3.10. Sashi-ishi …………………………………………………….. 25
3.11. Makiage-kigu ………………………………………………… 25
3.12. Tetsuarei ……………………………………………………… 26

4. PŘÍKLADY TRÉNINKŮ S POMŮCKAMI …………………. 27
4.1. Trénink s chischi ………………………………………………… 27
4.2. Trénink s nigiri-game …………………………………………. 28
4.3. Trénink s makiwarou ………………………………………….. 29
4.4. Trénink s ishisashi ……………………………………………… 30
4.5. Trénink s tan ………………………………………………….. 30
4.6. Trénink s tou ………………………………………………….. . 31
4.7. Trénink s jari-bako …………………………………………….. 31
4.8. Trénink s tetsu-geta ……………………………………………. 32
4.9. Trénink s kongokenem ………………………………………… 32
4.10. Trénink s sashi-ishi …………………………………………… 33
4.11. Trénink s makiage-kigu ……………………………………… 33
4.12. Trénink s tetsuarei ……………………………………………. 34
5. ZÁVĚR …………………………………………………………….. 35
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY …………………………….. 36
PŘÍLOHY
RESUMÉ

 

ÚVOD

Pohyb mě provází celým mým životem. Už skoro 13 let cvičím a věnuji se karate. Díky němu jsem se fyzicky i psychicky zocelil. Cvičením jsem se vypracoval až na mistrovskou úroveň (2.Dan), dostal jsem se do reprezentace České republiky a také jsem už 5 let trenérem oddílu karate Dragons Rosice.

Karate mě naplňuje a elán, energii a zkušenosti rozdávám dál. Těší mě vidět kolem sebe spokojené cvičence (někteří začínají sbírat své první úspěchy a ocenění). Toto bojové umění cvičí děti, dospělí muži i ženy a začít se dá v každém věku.

V roce 2009 jsem byl v kolébce karate v Japonsku na ostrově Okinawa, kde jsem cvičil u místních mistrů asi 20 dní. Bylo to velmi velkým přínosem, ať už jinou kulturou, podnebím, jídlem, chováním lidí, závoděním a přístupem k tréninku. Osobně jsem si zacvičil staré techniky karate, kata (boj s imaginárním soupeřem) a naučil se hodně nových věcí, například správné dýchání, postup kata, tradiční obřady před a po tréninku. Poprvé jsem viděl práci s pomůckami na tréninku u mistra v Itálii, ale podrobněji jsem se s nimi seznámil až na Okinawě.

Z těchto mých zkušeností budu čerpat v bakalářské práci. Toto téma jsem si vybral, protože mě zaujalo na první pohled. Při tréninku používáme velké množství různých pomůcek, se kterými mám hodně zkušeností. Cílem práce je popsat a objasnit jejich používání v praxi. Mám možnost porovnávat a vidět tréninky a využití různých pomůcek v jiných oddílech u nás i v zahraničí.

V Evropě se více užívají moderní pomůcky, ale já se budu věnovat méně známým pomůckám, které k nám přišly z ostrova Okinawa. Ty podrobně vysvětlím, vložím obrázky pro znázornění, popíši různé druhy použití a chyby, které se stávají, ať už špatným používáním nebo nevědomostí trenérů nebo i cvičenců.

Celá seminární práce ke stažení zde: Ondrej_Kriz_bakalarka_tradicni_pomucky_karate

Seminární práce se řídí autorským práve. V případě jakéhokoliv použití kontaktujte autora práce.

Napsat komentář